Om si societate

Written by Colegiul Eliade Hits: 1535

ISTORIE

     prof. FERCEA GHIORGHIȚA - grad didactic I

     prof. MICLĂU ION LUCIAN - grad didactic I

GEOGRAFIE

     prof. MOȘOARCĂ MIHAELA - grad didactic I

     prof. WORNNERTH ALINA RITA - grad didactic I

     prof. PRODAN CRISTIANA - definitivat

DISCIPLINE SOCIO-UMANE

     prof. SURU LUCIANA - grad didactic I

RELIGIE

     prof. HAȚIEGAN IOANA MARIA - grad didactic I

     prof. OȚELARIU SORIN DAVID - grad didactic I

     prof. SCHINTEIE ISABELA NONA - grad didactic I